Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp Dịch vụ vận chuyển cho du khách có nhu cầu di chuyển tại Ninh Thuận. Các loại xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ đạt chuẩn vận chuyển của Việt Nam và quốc tế phục vụ du khách.