GIỚI THIỆU VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA VIỆT NAM

Ninh Thuận là một tỉnh ven biển cực Nam Trung bộ, chế độ khí hậu ở đây thuộc loại hình khô nóng, nắng nhiều, lượng mưa trung bình hàng năm ở một số vùng thuộc loại thấp nhất của cả nước. Trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đó, tại huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc - tỉnh Ninh Thuận lại hiện hữu một khu hệ rừng khô hạn tự nhiên nằm trong vùng khô hạn nhất của tỉnh, là nơi có hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng hiếm thấy ở nước ta và Đông Nam Á. Tuy nằm trong vùng khô hạn nhưng hệ sinh thái tại đây có nhiều tập đoàn sinh vật quần tụ rất phong phú và đa dạng về số lượng cũng như chủng loài. Theo quyết định số 194/CT ngày 09/8/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập 73 khu rừng cấm trên cả nước, khu vực rừng tại đây được đưa vào danh mục rừng cấm với tên gọi “rừng khô Phan Rang”.
Ngày 09/7/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 134/2003/QĐ-TTg  về việc Chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên rừng khô hạn Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận thành Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định số 113/2003/QĐ-UB ngày 08/10/2003 về việc Thành lập Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và quyết định số 03/2004/QĐ-UB ngày 07/01/2004 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận.

Read more: GIỚI THIỆU VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA VIỆT NAM