Vườn quốc gia Phước Bình điểm đến hấp dẫn trong tương lai

Nằm ở phía tây bắc tỉnh Ninh Thuận cách thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khoảng 70 km. Nằm ở độ cao từ 300m đến 2000m so với mực nước biển trên sườn đông của cao nguyên Đà Lạt. Vườn quốc gia Phước Bình chứa đựng một giá trị cao về cảnh quan tự nhiên, đa dạng sinh học. Theo thống kê đến nay có 14 kiểu rừng (6 kiểu rừng chính và 8 kiểu rừng phụ); 327 loài động vật (trong đó có 65 loài quí hiếm) và 1.225 loài thực vật (trong đó có 75 loài quí hiếm). Vườn quốc gia Phước Bình là một nơi có số lượng quần thể bò Tót và Nai lớn nhất trong các khu bảo vệ của Việt Nam (Đỗ Tước, 2007). Mặt khác, tài nguyên rừng của Vườn quốc gia Phước Bình còn là vùng đầu nguồn sông Cái, là con sông lớn nhất tỉnh Ninh Thuận, cung cấp nguồn nước thủy lợi và sinh hoạt cho vùng hạ lưu một trong những vùng khô hạn nhất Việt Nam. Đây là nơi sinh sống của cộng đồng hai dân tộc Raglai và Churu và là căn cứ cách mạng của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước nên nơi đây còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử, cách mạng, văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Read more: Vườn quốc gia Phước Bình điểm đến hấp dẫn trong tương lai