TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH NINH THUẬN

Ninh Thuận thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, là một tỉnh có vị trí địa lý quan trọng nằm trên ngã ba nối liền vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ với Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong chuỗi liên kết các tỉnh duyên hải miền Trung.
Năm 1975, Ninh Thuận được sáp nhập với Bình Thuận, Tuyên Đức, Lâm Đồng thành tỉnh Thuận Lâm. Tháng 2 năm 1976, ba tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy hợp nhất thành tỉnh Thuận Hải.
Ngày 01/4/1992, Ninh Thuận chính thức được tái lập.

Đến nay, tỉnh Ninh Thuận có 7 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: 01 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và 6 huyện là: Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước, Thuận Nam.
Ninh Thuận có diện tích tự nhiên là 3.358 km2 nằm trên giao điểm của 3 trục giao thông chiến lược là đường sắt Bắc Nam, quốc lộ 1 và quốc lộ 27 lên Nam Tây Nguyên. Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh;

Read more: TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH NINH THUẬN